Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (20.5.2017)


Dr. med. Κίμων Νανάσης                                                                                                  Καθηγητής Νευροχειρουργικής του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

Γεννήθηκα στην Πρώτη Σερρών την 1.9.1957
Απολυτήριο Γυμνασίου Αρρένων Τούμπας Θεσσαλονίκης (1975)
Προπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. (1975-1981, εισήχθην με εισαγωγικές εξετάσεις 4ος κατά σειράν επιτυχίας & απεφοίτησα την 1η εξεταστική περίοδο 2ος στην σχετική βαθμολογική κατάταξη).
Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2.10.1981

Νευροχειρουργική Κλινική του Πα­νε­πιστημίου της Κολωνίας                                (24.11.1981-31.7.1989)
--Έμμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) &                                     --Επιμελητής (Oberarzt)
Τίτλος ειδικού νευροχειρουργού (Neurochirurg), 20.4.1988
Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κολωνίας (Dr. med.), 12.1.1989                                                                                                                                   Μετεκπαίδευση μετά την λήψη του τίτλου ειδικότητος:
--21.4.1988-31.12.1988 στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική της Κολωνίας (Prof. Dr. med. R. A. Frowein).
--1.1.1989-31.7.1989 στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στερεοταξίας της Κολωνίας (Prof. Dr. med. V. Sturm) με εξει­δί­κευση στην Στερεοτακτική Νευροογκολογία, την Λειτουργική Νευροχειρουργική, στην αντιμετώπιση του πόνου και της σπαστικότητος, με παράλληλη συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα της κλινικής.

Μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο “Νευροχειρουργική”
(Εξελέγην Λέκτορας τον Μάϊο του 1990, Επίκουρος Καθηγητής τον Ιούνιο του 1999, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής τον Μάϊο του 2003  Αναπληρωτής Καθηγητής τον Μάρτιο του 2005 και Καθηγητής τον Ιούνιο του 2012)

Έλαβα ως μέλος ΔΕΠ τις ακόλουθες μετεκπαιδευτικές άδειες :

--18.1.-15.2.1993, 9.4.-20.5.1994 & 1.1.-5.2.1996: στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στερεοταξίας της Κολωνίας Mετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις της Στερεο­τα­ξίας, της Στερεοταξικής Ακτινοθεραπείας, της Λειτουργικής Νευροχειρουργικής και της θεραπείας του πόνου και της σπαστικότητος συμμετέχοντας σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων υπό την επί­βλεψη του Prof. Dr. med. V. Sturm. Το διάστημα 

1.1.-5.2.1996 συμμετείχα επιλεκτικά σε ενδιαφέρουσες μεγάλες επεμβάσεις της Γενικής Νευροχειρουρ­γικής καθώς και σε όλες τις Νευρο­ενδο­σκοπικές επεμβάσεις σε συνεργασία με τους Prof. Dr. med. R.I. Ernestus & Prof. Dr. med. N. Klug.                                                                                                                                                  --November 1995, Stereotactic Neurosurgery Hands-On, New Orleans, Louisiana, USA.

Πτυχίο του διετούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, 26.2.2008

Τρέχοντα Προπτυχιακά Μαθήματα:
1. "Νευροχειρουργική" (υποχρεωτικό)                                                                                                             2. "Η διασύνδεση της Νευροχειρουργικής με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες" (επιλεγόμενο)                 3. "Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες"

Τρέχοντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:
(Α) Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» Τμήματα: 1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ, 2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, 3) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ, 4) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΘ & 5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΜΑΚ. με κατευθύνσεις:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Α. Δικτυακή υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εμπόριο                                                                                             Β. Ευφυή Συστήματα - Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές                                Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή                                                                                                                                         --Ενότητα: "Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Φωνής" (Κεφάλαιο: "Κατανόηση της γλώσσας-Διαταραχές κατανόησης της γλώσσας")_επιλεγόμενο μάθημα του γ’ εξαμήνου και για τις 3 κατευθύνσεις
(Β) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» (Τμήματα Ιατρικής, Νομικής, Θεολογίας & Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.)                                                                                                                                   --Ενότητα: ‘’Ηθικά, κοινωνικά, ιατρικά και νομικά προβλήματα της αρχής και του  τέλους της ανθρώπινης ζωής" (Κεφάλαιο: ‘’Δωρεά οργάνων από νεκρό δότη-Μεταμοσχεύσεις’’)
                                                                                                                                                      
Συγγραφικό έργο:
-Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα/ελληνόγλωσσα βιβλία & επιστημονικούς τόμους: 5/4                     -Μονογραφίες-Ανασκοπήσεις: 4                                                                                                              -Πλήρη άρθρα σε διεθνή/ελληνικά επιστημονικά περιοδικά: 27/30                                                -Πλήρη άρθρα σε τόμους πρακτικών διεθνών/ελληνικών συνεδρίων: 2/9                                    -Περιλήψεις σε τόμους διεθνών/ελληνικών συνεδρίων: 23/30                                                       -Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά: 6
 
Ερευνητικά προγράμματα:
--Antibiotic Surveillance (http://antibiosurv.web.auth.gr/defaultgr.htm)                                          --The ASPOC Project (ASPPOC, Antibiotic Surveillance Project on Perioperative Chemoprophylaxis)

Εν ενεργεία:
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του Γραφείου Διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας Α.Π.Θ.

Διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού μου έργου (20.5.2017):
Citations: 402                                                                                                                                Book Citations: 100                                                                                                            Βιβλιογραφικές αναφορές από 48 χώρες                                                                                      h-index (ISI Web of Science, Scopus, Scholar): 10

---Η αρμόδια επιστημονική επιτροπή του Ιατρικού συλλόγου της Γερμανίας (BÄK) για την διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου:
-έλαβε υπ’ όψιν της τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της διδακτορικής μου διατριβής, όπως και των σχετικών ερευνών & δημοσιεύσεών μου, κατά την διαδικασία θέσπισης της τρίτης γενεάς κριτηρίων ασφαλούς διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου.                                                                                                                                                                             
---Προσκεκλημένος ομιλητής & Πρόεδρος Συνεδρίας:
-6η Μετεκπαιδευτική ημερίδα της Γερμανικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας  (DGNC) με θέματα: «Μηνιγγιώματα», «Μεταστάσεις Κ.Ν.Σ. και Σπονδυλικής στήλης»,«Όγκοι βάσεως κρανίου». Προσκεκλημένος ομιλητής. Εισήγηση με θέμα: Spinale metastasen, Nanassis K  Εργ. 33, (Πιστ. 2,8), 19-21.11.1987, Bad Nauheim                                                                                                                                                                       
-7η Μετεκπαιδευτική ημερίδα της Γερμανικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (DGNC) με θέμα: «Νευροτραυματολογία». Προσκεκλημένος ομιλητής. Εισήγηση με θέμα: Traumatische Intrazerebrale Spätblutung. 16-19.11.1988, Bad Nauheim
-Invited Speaker_13th Alzheimer Europe Conference 12-15.6.2003, Thessaloniki
-2tes Bitburger Neurochirurgen Symposium „Wirbelsäule-ausgewählte Aspekte der Diagnostik und Therapie“, Mai 2009, Biersdorf am See, Deutschland_Referent und Vorsitzender (Προσκεκλημένος ομιλητής & Πρόεδρος Συνεδρίας)_Referat: Indikationsstellung und Prognose bei spinalen Metastasen

Επικοινωνία:                                                                                                                                             Δέχομαι τους προ- & μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και τους υποψηφίους διδάκτορες στην Β’ Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κάθε Τετάρτη 11:30-12:30, όπως επίσης και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.                                                                                                                                                                           E-mail: knanasis@auth.gr  Τηλέφωνο: 6944578656

                                                                        Αναλυτικό CV:                                                                                 http://nanassisprofneurosurgery.blogspot.com/

Κυριακή 21 Μαΐου 2017

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ_402_(30.5.2017)ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ_402 (30.5.2017)Εργ. αρ. ΣΤ1                                                                                                   
(Fehldiagnosen beim Hirntumor des Kindesalters)
·          Aktuelle Neuropädiatrie 1991, B. Kohler, R. Keimer, Springer Verlag 1992

Εργ. αρ. ΣΤ3                                                                                                       
(Clinical, CT amd MRI fimdings  in spinal space-occupying lesions)
in
·          Stranjalis G, Atasoy MA, Jamjoom AH, Torrens M: The Value of Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis and Treatment of Spinal Disorders. Turkish Neurosurgery 3: 15-21,1993

·          Skull Base Surgery. Editor: Samii M. Tumors of the Craniocervical Junction in Infancy: Particularities of Diagnosis and Management. Basel, Karger, 1994, pp 1130-1133
Εργ. αρ. ΣΤ4                                                                                             
(Neuropathology of Brain Death in relation to continuously measured Intracranial Pressure)
·          Bundesärztekammer: Kriterien des Hirntodes. Deutsches Ärzteblatt,1991; 88: A-4396-4407[Heft 49].
·          Bundesärztekammer/Wissenschaftlicher Beirat: Der endgültige Ausfall der gesamten Hirnfunktion („Hirntod“) als sicheres Todeszeichen. Deutsches Ärzteblatt,1993; 90: A1-2933-2935 [Heft 44].
·          Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer: Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes. Dritte Fortschreibung 1997 mit Ergänzungen gemäß Transplantationsgesetz (TPG), Deutsches Ärzteblatt, 95, Heft 30, (53-60), A-1861-1868, 24. Juli 1998.

Εργ. αρ. ΣΤ5                                                                                                   
(Diagnosis of brain death)
·          Bundesärztekammer: Kriterien des Hirntodes. Deutsches Ärzteblatt,1991; 88: A-4396-4407[Heft 49].
·          Bundesärztekammer/Wissenschaftlicher Beirat: Der endgültige Ausfall der gesamten Hirnfunktion („Hirntod“) als sicheres Todeszeichen. Deutsches Ärzteblatt,1993; 90: A1-2933-2935 [Heft 44].
·          Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer: Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes. Dritte Fortschreibung 1997 mit Ergänzungen gemäß Transplantationsgesetz (TPG), Deutsches Ärzteblatt, 95, Heft 30, (53-60), A-1861-1868, 24. Juli 1998

·          Reanimation im Rettungswesen, G. Hierholzer,H.J. Böhm (Hrsg.). Hirmtoddiagnostik nach kardiopulmonarer Reanimation. Springer Verlag, 1990
·          Akira ASAI: A STUDY ON THE PATIENTS HOSPITALIZED IN THE EMERGENCY MEDICAL CENTER OF NAGOYA NATIONAL HOSPITAL FROM 1979 TO 1989, IRYO Vol. 45 (1991) No. 4 P 410-414, (Released 2011/10/19), Japanese Society of National Medical Services
·          Neurochirurgie in Deutschland: Gesichte und Gegenwart, Frowein RA, Firsching R.: Hirntod-Diagnose in Deutschland, pp 207-218, 2001, Blackwell Wissenschafts- Verlag Berlin, Wien.
·          Neurosurgery in Germany Frowein RA, Firsching R.: Diagnosis of Brain Death in Germany, pp 186-197, 2003, Hansisches Verlagskontor Lübeck.

Εργ. αρ. Α1                                                                                                         
(Delayed post-traumatic intracerebral bleeding delayed post-traumatic apoplexy: “Spätapoplexie”)
·          Alvarez-Sabin J., Turon A., Lozano-Sanchez M., Vasquez J., Codina A.: Delayed Posttraumatic Hemorrhage "Spät-Apoplexie". Stroke 1995, Vol 26, Iss 9, pp 1531-1535.
·          Murray JG, Gean AD, Evans SJJ: Imaging of acute head injury. Semin Ultrasound CT, 17(3): 185-205, Jun 1996.
·          Gean Alisa D.: Traumatic Brain Injury: Imaging Update 2004. Nordic Forum for Trauma and Emergency Radiology. http://www.nordictraumarad.com/Syllabus04/gean.pdf
·          Schütze, M., Woischneck, D., Klein, S., Firsching, R: Enlargement of traumatic intracerebral hematoma influence on the management of multiple injured patients? Acta Chirurgica Austriaca 31 (SUPPL. 156), pp. 117-120, 1999.
·          Y Du, Z Han, S Zheng, T Wu, W Yin: Delayed Massive Traumatic Hematoma in the Corpus Callosum: Two Case Reports with Literature Review. NMC Case Report Journal, Juli 4,2014
·          Alisa D. Gean, Nancy J. Fischbein
·          This article is not included in your organization's subscription. However, you may be able to access this article under your organization's agreement with Elsevier.
·          : Head Trauma  Review Article. Neuroimaging Clinics of North America, Volume 20, Issue 4, November 2010, Pages 527-556

·          Neurosurgery Clinics of North America, Vollmer DG et al. Vol 2, 1991, No. 2, p. 448, Αρ. 69.
·          Advances in Neurotraumatology, Frowein RA et al. Vol. 3, 1991, p. 216, Αρ. 24, Springer
·          Advances in Neurotraumatology, Foroglou G: Celebral Contusions, Lacerations and Hematomas, Vol. 3, 1991, p. 147, Αρ. 90, Springer
·          Emergency Radiology. Categorical Course in Diagnostic Radiology (Editor Frederick A. Mann). Gean AD, Glastonbury C, Sonne DC: Traumatic Brain Injury: Imaging Update pp 17-32, 2004.Radiological Society of North America.
·          Greenfield's Neuropathology (2 Volume Set) by David I. Graham and Peter L. Lantos, on Page 893, A Hodder Arnold Publication; 7 edition (July 15, 2002).
·          Neuroradiology: A Study Guide by Chi-Shing Zee, on Page 242, McGraw-Hill Professional; 1 edition (November 1, 1995).
·          Essentials of Autopsy Practice : Volume 1 by Guy N. Rutty, H. L. Whitwell:  Head Injury pp 175-198 on Page 196, Springer; 1 edition (June 15, 2001).
·          The Pathology of Trauma by J. K. Mason and B. N. Purdue, on Pages 197 & 210, A Hodder Arnold Publication; 3 edition (September 14, 2000).
·          Head Injury by Paul R. Cooper and John Golfinos, on Pages 153 & 344, McGraw-Hill Professional; 4 edition (July 11, 2000).
·          Magnetic Resonance Imaging Vol. III by David D. Stark, William G. Bradley, on Page 1359, 3rd edition Mosby, 1999
·          Review of Radiology  by Carl E. Ravin, Cirrelda Cooper, Richard Leder,1994, Saunders
·          Neurotraumatologie by Claus-Werner Wallesch, Andreas Unterberg, Volker Dietz (Hrg.), 2005, on Pages 44 & 53, GeorgThieme Verlag
·          Imaging and Invasive Radiology in the Intensive Care Unit by Carl E. Ravin, on Page 30, 1993 , Churchill Livingstone
·          Cerebral contusions, lacerations, and hematomas (Advances in neurotraumatology Vol. III) by Reinhold A. Frowein, R. Firsching, G. Foroglou, on Pages 147, 171, 216, Springer-Verlag, 1991
·          Handbook of Clinical Neurology by P. J. Vinken, G. W. Bruyn, on Pages105 & 120,  1990, North-Holland Pub. Co.
·          Severe head injuries: pathology, diagnosis and treatment by Bernhard Ludwig Bauer, Thomas J. Kuhn, on Page 72, Springer, 1997
·          Magnetic Resonance Imaging Vol. I, David D. Stark, William G. Bradley, Page 1359, Mosby, 1999
·          Forensic Neuropathology (Hodder Arnold Publication), Helen L. Whitwell (Editor), 1 edition 2005, Page 93
·          Textbook of traumatic brain injury. Second Edition. Edited by JM Silver, TW McAllister, SC Yudofsky. American Psychiatric Publishing Inc, 2011
·          Youmans Neurological Surgery, By H. Richard Winn, 6th Edition, Volume 4, Section XI – Trauma, Part 3 – Radiology in Traumatic Brain Surgery, CHAPTER 330-Tuong H. Le, Alisa D. Gean: Imaging of Traumatic Brain Injury, 2011
·          Resonancia magnética, David D Stark, William G Bradley, Edit. Harcourt, 2000
·          Traumatic Brain Injury. A Clinician's Guide to Diagnosis, Management, and Rehabilitation by Jack W. Tsao (Editor), Tuong H. Le, Shirley I. Stiver, Alisa D. Gean: Imaging Diagnosis of TBI, Springer USA, pp 15-48, Pages: 37 & 47, 2012
·          Medizinrecht — Psychopathologie — Rechtsmedizin, B. Madea, P. Sanker, R. Firsching: Postintervalläre traumatische Marklagerblutung, 1991,   pp 463-472, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
·          Proceeding of: Circuits and Systems, 1996, A.F. Ioffe Physicotech. Inst., Acad. of Sci., St. Petersburg; S. Vainshtein, J. Kostamovaara, R. Myllyla, A. Kilpela, K. Maatta: Switching synchronization of avalanche transistors [high-currentpulse generation]
·          Dissertation, Ursula Katharina Lieberich: Validität der Ganzkörper CT in der Versorgung polytraumatisierter Patienten.Albert-Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau, 2008

Εργ. αρ. Α2                                                                                                   
(Intracranial pressure: A reliable criterion of brain death?)
·          Frowein R.A. et al. Anästh. Intensivther. Notfallmed. 22, 1987, S. 20; Αρ. 24.
·          Schröder R. et al. Advances in Neurosurgery, Vol 17, 1989, p. 294; Αρ. 1.
·          Frowein R.A. and E. Hamel: Brain Death Criteria: Third Generation. Neurosurg Rev 12: 276-281, p. 278, 1989; Αρ. 9
·          Black PΜcL. Neurosurgery Clinics of North America, Vol 2, No 2, 1991, p. 495; Αρ. 41.
·          R. A. Frowein,  R. Firsching,  N. Diederich,  K. E. Richard, D. Terhaag, P. Sanker,  N. Klug: Hirntoddiagnostik nach kardiopulmonaler Reanimation. Reanimation im Rettungswesen,1990,   pp 181-188
·          Bundesärztekammer: Kriterien des Hirntodes. Deutsches Ärzteblatt,1991; 88: A-4396-4407[Heft 49], Αρ. 23.
·          Farrell MM, Levin DL. Brain death in the pediatric patient: historical, sociological, medical, religious, cultural, legal, and ethical considerations. Crit Care Med. 1993 Dec;21(12):1951–1965
·          Betschart, M.: Diagnosis of brain death. Guidelines in Germany, Austria and Switzerland. Anaesthesist, Volume 42, Issue 4, 1993, Pages 259-269
·          Fernando Suparregui Dias: Guidelines for the assessment and acceptance of potential brain-dead organ donors. Revista Brasileira de Terapia Intensiva 10/2016; 28(3)
·          Westphal GA, Garcia VD, Souza RL, Franke CA, Vieira KD, Birckholz VR, et al: Diretrizes para avaliação e validação do potencial doador de órgãos em morte encefálica. Rev Bras Ter Intensiva 2016;28(3):220-255

·          Reanimation im Rettungswesen, G. Hierholzer,H.J. Böhm (Hrsg.). Hirmtoddiagnostik nach kardiopulmonarer Reanimation. Springer Verlag, 1990
·          Neurological and neurosurgical intensive care, 3rd  Edition, by Allan H. Ropper, on Page 465, Raven Press, 1993
·          Neurochirurgie in Deutschland: Gesichte und Gegenwart, Frowein RA, Firsching R.: Hirntod-Diagnose in Deutschland, pp 207-218, 2001, Blackwell Wissenschafts- Verlag Berlin, Wien.
·          Neurotraumatologie by Claus Werner Wallesch,Norbert Boos, on Pages 44, 53, 84 , GeorgThieme Verlag, 1. Aufl. 21.09.2005
·          Textbook of Pediatric Intensive Care‎ 2nd Edition, by Mark C. Rogers, on Page 916, 1992, Williams & Wilkins
·          Neurosurgery in Germany, Frowein RA, Firsching R.: Diagnosis of Brain Death in Germany pp 186-197, 2003, Hansisches Verlagskontor Lübeck
·          Textbook of critical care‎, Stephen M. Ayres, Ake Grenvik, William C. Shoemaker, Peter R. Holbrook, Saunders, 1995
·          Die ärztliche Begutachtung, H. Viefhues,  E. Fritze: Rechtliche Grundlagen der ärztlichen Begutachtung, pp 27-212, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1992

Εργ. αρ. Α3                                                                                                             
(Surgical indications and prognosis in spinal metastases)
·          Lövey György: Metastatische epidurale spinalkanalkompression. Ergebnisse der stahlentherapie und prognostishe faktoren. Dissertation,12.7.2000, Humbold-Universität  Berlin
·          Riegel T., Schilling T., Sitter H., et al. Faktorenanalyse zur Prognose Vertebraler Metastasen. Zbl. für Neurochirurgie, 63. Jahrgang, 1/2002, Seiten 2-6.
·          Sinardet D., Chabane A., Khalil T, et al. Neurological Outcome of 152 Surgical Patients with Spinal Metastasis. Neurochirurgie 2000, Vol. 46, Iss. 1, pp 4-10.
·          Ido K., Matsuoka H.,Yoshiba M., Urushidani H. Paraparesis due to spinal leiomyosarcoma lesion in the thoracic spine accompanied by two leiomyosarcoma lesions in the thigh over an interval of  4 years. Journal of Clinical Neuroscience 2002, Vol.9, Iss.3,pp 325-328.
·          Brisson BA, Whiteside DP, Holmberg DL : Metastatic anal sac adenocarcinoma in a dog presenting for acute paralysis. Canadian Veterinary Journal-Revue Veterinaire Canadienne 45 (8): 678-681, AUG 2004.
·          Marshman LAG, Pollock JR, King A, Chawda S: Primary Extradural Epithelioid Leiomyosarcoma of the Cervical Spine: Case Report and Literature Review. Neurosurgery. 57(2):E372, August 2005.
·          Y Kokubo, K Uchida, S Kobayashi, T Yayama, R Sato, M Kakuyama, Y Imamura, H Baba: Primary osteosarcoma of the thoracic spine: report of an unusual elderly patient with autopsy findings. Spinal Cord 43(8): 508-511, 2005.
·          Maria Wostrack, Haiko Pape, Jurgen Kreutzer, Florian Ringel, Bernhard Meyer; Michael Stoffel: Surgical treatment of spinal intradural carcinoma metastases. Acta Neurochirurgica, 2012
·          Marko Popovic, Madeline Lemke, Liang Zeng, Emily Chen, Janet Nguyen, Nemica Thavarajah, Julia DiGiovanni, Francesco Caporusso and Edward Chow: Comparing prognostic factors in patients with spinal metastases: a literature review. EXPERT REVIEW OF PHARMACOECONOMICS & OUTCOMES RESEARCH  Volume: 12   Issue: 3   Pages: 345-356
·          Sutcliffe P, Connock M, Shyangdan D, Court R, Kandala N-B, Clarke A:  HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT  Volume: 17   Issue: 42   Pages: 1-+,  SEP 2013
·          Achuta Kumar Guddati, Gagan Kumar, Iuliana Shapira: Early intervention results in lower mortality in patients with cancer hospitalized for metastatic spinal cord compression. Journal of Investigative Medicine (JIM), Vol 65 Issue 2, Published 24 March 2017

·          Isabel Hennes: Einfluss chirurgischer Therapie bei spinaler Metastasierung-eine Analyse von 67 konsekutiven Fällen. Tag der Promotion: 17.07.2009. Medizinische Fakultät der Universität Ulm
vts.uni-ulm.de/docs/2009/6977/vts_6977_9735.pdf
·          NICE project team: Metastatic spinal cord compression: diagnosis and management of patients at risk or of with metastatic spinal cord compression. Metastatic Spinal Cord Compression: Full Guideline Draft for consultation Evidence Review Pages 1-754 (May 2008). National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/MSCCFullGuidelineForConsultationMay2008v3.doc
·          Diagnosis and Management of Patients at Risk of or with Metastatic Spinal Cord Compression. NICE Clinical Guidelines, No. 75. Cardiff (UK): National Collaborating Centre for Cancer (UK); 2008 Nov. (Book ISBN-13: 978-0-9558265-1-1)
·          The Anatomy and Clinics of Metastatic Cancer by J.M. Debois on Chapter 7, Page 259, Springer; 1st edition (January 1, 2002)

Εργ. αρ. Α4                                                                                                                   
(Solid cerebral echinococcosis mimicking a primary brain tumor)
·          Talan-Hranilovic J, Sajko T, Negovetic L, et al. Cerebral cysticercosis and echinococcosis: a preoperative diagnostic dilemma. Arhives of  Medical Research 2002, Vol 33, Iss 6, pp 590-594.
·          Nowak DA; Lucking MO; Bohmer RH; et al. Isolated intracerebral cystic echinococcosis. Unusual presentation of a rare disease. Deutsche Medizinische Wochenschrift 2002, Vol 127, Iss 31-32, pp 1638-1642.
·          Turgut AT; Turgut M. Infected of complicated hydatid cyst mimicking a primary brain tumor. Neurosurgical Review 2002, Vol 25, Iss 3, pp 191-191.
·          Asanuma T, Matsumoto Y, Takiguchi M, et al.:Magnetic resonance imaging and immunoblot analyses in rats with experimentally induced cerebral alveolar echinococcosis. Comparative Med 53(6):649-656, Dec 2003.
·          Kotil K., Tatar Z. and Bilge T.: Spinal hydatidosis accompanied by a secondary infection. J Neurosurg Spine 6:585–590, 2007
·          Tarek Al Zain and  Ari Sami Hussain: Cerebral Hydatid Disease in Children. (KAJ) Kurdistan Academicians Journal, March 2007, 5(1) part A (13-21)
·          Sardi I, Sanzo M, Buccoliero AM, Mortilla M, de Martino M, Genitori L: Intracerebral Atypical Presentation of Echinococcosis in a Child.
Pediatric Neurosurgery 2008;44:350-352
·          Erhan Takci, Goksin Sengul, Ali Akar, Hakan Uslu, Fatih Alper, Fazli Erdogan and Ismail H. Aydin: Alveolar echinococcosis of the brain in five patients. Journal of Clinical Neuroscience Volume 15, Issue 10, October 2008, Pages 1105-1109
·          Santosh, V., Mahadevan, A., T. Chickabasaviah, Y., Bharath, R.D., S. Krishna, S.: Infectious lesions mimicking central nervous system neoplasm's. Seminars in Diagnostic Pathology, Central Nervous System: Neoplasms and Their Mimics, Volume 27, Issue 2, May 2010, Pages 122-135
·          Wada H Takahashi S Higano S Tominaga T Sakamoto K: CT and MR imaging findings in a case of cerebral alveolar echinococcosis masquerading as brain tumor. Traveldoctoronline, 2001 (http://www.traveldoctoronline.net/ct-and-mr-imaging-findings-in-a-case-of-cerebral-alveolar-echinococcosis-masquerading-as-brain-tumor-ODc5NzM1NQ==.htm)
·          Pamir MN Ozer AF Keles GE Tözün N Gürmen N Küllü S: Cerebral echinococcosis multilocularis. Case report. Traveldoctoronline, 2011 (http://www.traveldoctoronline.net/cerebral-echinococcosis-multilocularis--case-report-MTc3NDU5Nw==.htm)
·          Mallewa, Macpherson, Birbeck, Gretchen L: The EEG of Tropical Encephalopathies. JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY  Volume: 30   Issue: 5   Pages: 531-538, OCT 2013
·          Valkanov, St.; Chakarov, I.; Popkharitov, Ts.; Popkharitov, A.; Chakarova, B.; Chakarova, P.; Valkanov, P.; Petrov, B.; Mindov, I.: SURGICAL TREATMENT OF HYDATID DISEASE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM - OUR EXPERIENCE AND REVIEW OF THE LITERATURE.Trakia Journal of Sciences . 2015, Vol. 13 Issue 4, p50-55. 6p.
·          Abdulrahman A. Bahannan, Ahmed M. Badheeb, Babiker O. Haroun, Rabea O. Barabb: Cerebral Hydatid Cyst with Vestibular and Neurologic Manifestations. Hadhramout Journal of Medical Sciences 2012; vol. 1, issue 1: 40-42                                                                         .
·          The Treatment of Epilepsy by Simon D. Shorvon, David Fish, on Page 762, Wiley-Blackwell, 2nd edition 2004.
·          Infections in Cancer Patients (Basic and Clinical Oncology) by John N. Greene), on Page 468, Informa Healthcare; 1 edition (May 24, 2004)
·          Uff, C. E. and Kitchen, N. D.: Chapter 71. Resective Surgery of Vascular and Infective Lesions for Epilepsy, in The Treatment of Epilepsy, Third Edition (eds S. Shorvon, E. Perucca and J. Engel) , Pages: 903–924, 2009, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, doi: 10.1002/9781444316667.ch71
·          KYSTE HYDATIQUE INTRA-CRANIEN (A propos de 19 cas), M. BERQDICHE YOUSSEF, Thèse N° 122/2011, UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE FES, Morocco
·          KYSTE HYDATIQUE CEREBRAL CHEZ L’ENFANT (A propos de 05 cas), ISSARA KARIMA, Thèse N° 027/2013, UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE FES
·          Hydatidosis of the Central Nervous System: Diagnosis and Treatment. Mehmet Turgut (Editor): Hydatidosis of the Central Nervous System. Fuad Sami Haddad: Complications of Cerebral Hydatidosis, 2014,  pp 193-212 Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg
·          CE Uff, ND Kitchen: Resective surgery of vascular and infective lesions for epilepsy. Book Title: The Treatment of Epilepsy, 4, Published Online: 17 NOV 2015

Εργ. αρ. Α5                                                                                                         
 (Unusual course of an epidural rhabdomyosarcoma of the upper thoracic spine)
·          Bilsky MH, Boland PJ, Panageas KS, et al.: Intralesional Resection of Primary and Metastatic Sarcoma Involving the Spine: Outcome Analysis of 59 Patients. Neurosurgery 49: 1277-1286, 2001.
·          Rumboldt Z, Jednacak H, Talan-Hranilović J, Kalousek V.: Spinal epidural rhabdomyosarcoma. Acta Neurochir (Wien) 2004 Feb;146(2):195-7.
·          Binning, M. , Klimo Jr., P. , Gluf, W. , Goumnerova, L.: Spinal Tumors in Children. Neurosurgery Clinics of North America Volume 18, Issue 4, October 2007, Pages 631-658
·          Rao G, Suki D, Chakrabarti I, et al.: Surgical management of primary and metastatic sarcoma of the mobile spine. Journal of Neurosurgery-Spine, Volume: 9, Issue: 2, Pages: 120-128, 2008
·          Mahmoud Reza Khalatbari, Hassan Jalaeikhoo, Mehrdokht Hamidi, Yashar Moharamzad: Primary spinal epidural rhabdomyosarcoma: a case report and review of the literature. Child's Nervous System,November 2012, Volume 28, Issue 11, pp 1977-1980
·          A. Norman Guthkelch : Spinal Tumors in Children. Developmental Medicine & Child Neurology, 11/2008; 25(6):801 – 803
·          Bouali Sofiene, Bouhoula Asma, Boubaker Adenane, Maatar Nidhal, Ben Said Kallel Jalel, Aouij Lassaad and Jemel Hafedh: Primary Spinal Epidural Rhabdomyosarcoma of the Upper Thoracic Spine. J Spine 2014, 3:6
·          Jayasudha Arundhathi Vasudevan, Rekha Appukuttan Nair, Priya Mary Jacob: Rhabdomyosarcoma masquerading as acute leukemia with lymphoid phenotype expression: A diagnostic trap. Clinical Cancer Investigation, 2015, Volume : 4, Issue : 4, Page : 561-563

·          MRI of Bone and Soft Tissue Tumors and Tumorlike Lesions: Differential Diagnosis and Atlas by Steven P. Meyers, on Page 737, 2008, Thieme

Εργ. αρ. Α6                                                                                                          
(Vegetative disturbances and development of secondary brain death syndromes)
·          Heckmann JG, Lang CJG, Hauser I, et al: Diagnosis of  brain death in the atachment area of the Neurological Clinic of Erlangen University between 1984 and 1994. Deut. Med. Wochenschr. 121: (44) 1349-1353 Nov. 1. 1996.
·          Uberos J., Rodríguez J., Luzón J., Rodríguez-Leal A.: Distrofia miotónica neonatal. Diagnóstico familiar consecutivo a su observación en el recién nacido. Archivos de Pediatría 1997/volumen 48, num. 3, 127-131,Mayo-Junio
·          Paolo Bavastro : Organspende: kein Ende der ethischen Diskussion, Kritische Aufklärung über Organtransplantation KAO,  Bonn, 2007
·          Takeshita Hiroshi, 2009, h-takesita.com/test.html

·          Bavastro, P.: Das Hirnversagen und das Transplantationsgesetz. Zeitschrift für Rechtspolitik (Editor: C.H. Beck),  1999, Nr. 32, S.114-118
·          Neuromonitoring, by Manfred Stöhr,W. Wagner,K. Pfadenhauer,K Scheglmann, on Page 134 & 147, Birkhäuser, 1999
·          Grundlagen neurochirurgischer Intensivmedizin by Piek, J.; Unterberg, A. (Hrg.), on Page 460, Zuckschwerdt GmbH, 2. Aufl. 10.11.2006
·          Finis Vitae: Is Brain Death Still Life? by Roberto De Mattei, on Page 327, (Includes some papers presented at a conference held in Vatican City, Feb. 3-4, 2005), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy, 2006
·          Neurocirculatory instability in adolescents, the principles of correction and prevention of violations of sustained blood pressure. Thesis by Ibragimov, Marat Safarovich, Moscow 2005
http://www.dissercat.com/content/neirotsirkulyatornaya-nestabilnost-u-podrostkov-printsipy-korrektsii-i-profilaktiki-ustoichi
·          Clinical and metabolic features by vegetative dystonia syndrome in adolescence. Thesis by Kurochkin, Andrey, Tver 2004
·          The functional state of the cardiovascular system and its regulatory apparatus in adolescents with the syndrome of vegetative dystonia. Thesis by Al, Galván Nidal Mahmoud Mohammed, Moscow,2005 http://www.dissercat.com/content/funktsionalnoe-sostoyanie-serdechno-sosudistoi-sistemy-i-ee-regulyatornogo-apparata-u-podros
·          Применение сухих углекислых ванн у детей с синдромом вегетативной дистонии (The use of dry carbon dioxide baths in children with vegetative dystonia syndrome). Thesis by Arslanova, Zarema Soltanbekovna, Moscow 2007
http://www.dissercat.com/content/primenenie-sukhikh-uglekislykh-vann-u-detei-s-sindromom-vegetativnoi-distonii
·          Evaluación neurológica del recién nacido by Alfredo García-Alix y José Quero, p. 1063, Madrid 2010

Εργ. αρ. Α8                                                                                                            
(Acute nontraumatic spinal epidural hematomas: An important differential diagnosis in spinal emergencies)
·          Kong JKF, Mak KH : Spontaneous spinal epidural haematomas-an unusual case of spinal cord compression. Hong Kong Med J 9:55-7, 2003
·          Groen RJM.: Letter. Spine  24(14) 1499-1500, 1999
·          Bibliography Current World Literatur. Epidemiology, etiology, diagnostic evaluation and treatment of low back and neck pain (pB41). Review (pp 143–149). Current Opinion in Rheumatology. 12(2): pB25, 2000
·          Arce D, Sass P, Abul-Khoudoud H : Recognizing Spinal Cord Emergencies. Published by the American Academy of Family Physicians. Am Fam Physician 64(4): 631-638, 2001
·          ASIA Research Bibliography. Emergency Management of SCI.
asia-spinalinjury.org/researchAndAwards/biblio_link.php
·          Sloan, S.: Self-resolving spontaneous spinal epidural hæmatoma in a patient on anti-coagulant therapy: A case study. The British Journal of Chiropractic Clinical Chiropractic 4 (4), pp. 65-67, 2000
·          Foto del mes de Agosto: Hematoma espinal epidural. Reporte del caso. August 15, 2001
·          Aparici, F., Más, F., Solera, M.C., Moro, G.:Spontaneous cervical epidural hematoma: A case report and review of the literature. Radiologia 44 (3), pp. 118-121, 2002
·          Slinco, E.I.: Spontaneous Spinal Epidural Hematomas,1(8):77-82,1999, Intermag Scientific Institution.   http://www.intermag.kiev.ua/uan/bulet/num8/77.html
·          Joji Inamasu, Shingo Hori, Katsunori Aoki, Yoshiaki Toyama: Spontaneous spinal epidural hematoma. American Journal of Emergency Medicine 18(7):837-9 · December 2000
·          Gisler, R.,Maire, Ph.: Das spontane spinale epiduralhämatom. Eine seltene ursache lumbaler rückenschmerzen, an die man denken sollte. Schweiz Med Forum Nr 32/33,15,823-824, 2001
·          Zeng, L., Liu, Z., Shen, F.:13 Cases of acute spontaneous spinal epidural hematomas. Chinese Journal of Neurology 35 (2), pp. 71-73, 2002
·          Publications of Interest. Categorie: Functional Outcome.
·          Ohayon, L., Gorhan, C., Soto-Ares, G., Reyns, N., Pruvo, J.P.: Acute spinal epidural and subdural hematomas. Journal de Radiologie 84 (1), pp. 50-53, 2003
·          Llorente, RF, Gonzalez, EJM, Jaurequi, JO, Anguera, AL, Gomez, CP, Taberner, PV: Hematoma Epidurale Espinal. A Proposito de 9 casos. http://neurovia.org/700/hematoma/hematoma.htm
·          Romero, C.,Lambre,H., Martinez, A.,Meli, F.,Treja, M. y Yanez, P.: Compression medular posttraumatica por Hematoma Raquideo Epidural Agudo. VOL X No 106-Julio 2001
Internet Archive Wayback Machine.Sep 08, 2003-Aug 18, 2004.
·           Raj, PP, Shah RV, Kaye AD, Denaro S, Hoover JM: Bleeding risk in interventional pain practice: Assessment, management, and review of the literature. Pain Physician 7 (1), pp. 3-51, 2004
·          MD BROWSE. Speciality. Spotlight Neurosurgery.
·          Kim SB, Cho YJ, Chin DK, Cho YE: Spontaneous Cervical Epidural Hematomas in Healthy Young Adults -Case Report -.J Korean Neurosurg Soc 34 : 75-77, 2003
·          Edlow J., Bosker G.: PC Textbook-Acute Back Pain: Part II
http://www.hypertension-consult/Secure/textbookarticles/ Primary_Care_Book/162.htm
·          Yong-Woon Cho, Jae-Gon Moon: Acute Nontraumatic Spinal Epidural Hematoma at Cervical Spine. J Korean Neurosurg Soc 34: 268-270, 2003
·          Yuceer N, Baskaya M, Smith P, Willis B: Hematoma of the ligamentum flavum in the lumbar spine: Case report. Surgical Neurology Vol. 53, Iss. 6, pp 598-600, 2000
·          Emergency Medicine Volume 11, Issue 2, Page 123 –125, Journal search, 1999
·          Kirazli Y, Akkoc Y, Kanyilmaz S: Spinal epidural hematoma associated with oral anticoagulation therapy, Am J Phys Med Rehab 83(3): 220-223, 2004
·          Nuti C, Fotso MJ, Duthel R, et al.: Nontraumatic spinal epidural hematomas. Report of twenty cases. Review of the literature and outcome aspects. Neurochirurgie 49(6): 563-570, 2003
·          Gelabert M, Iglesias M, Gonzales J, et al. Spontaneous spinal epidural hematomas. Review of 8 cases. Neurologia 18(7): 357-363, 2003
·          Hans P, Delleuze PP, Born JD, et al. Epidural hematoma after cervical spine surgery. J Neurosurg Anesth 15(3): 282-285, 2003
·          Rosenberg O, Itshayek E, Israel Z: Spontaneous spinal epidural hematoma in a 14-year-old girl-Case report and review of the literature. Pediatr Neurosurg 38(4):216-218, 2003
·          Inamasu J, Hori S, Aoki K, et al.: Spontaneous spinal epidural hematoma. Am J Emerg Med 18(7): 837-839, 2000
·          Akihito Minamide, Muenhito Yoshida, Tetsuya Tamaki, Kazuhiro Natsumi: Ligamentum flavum hematoma in the lumbar spine. Journal of Orthopaedic Science, Vol 4, Nr 5, pp 376-379, 1999
·          Brandser EA, Burrows SL : Nontraumatic spine disorders: part II. Emergency Radiology Volume 7, Number 2, Pages: 74 – 84, 2000
·          DeMichaelis BJ, El-Khoury G : Nontraumatic spine disorders: part I. Emergency Radiology Volume 7, Number 2, Pages:65-73, 2000
·          Edlow JA, Bosker G : The Challenge of Acute Back Pain: A Practical, Evidence-Based Strategy for Optimizing Clinical Outcomes Part II: High Risk Conditions, Osteoarthritis, and Definitive Management. Emergency Medicine Reports, Volume 20, Number 20, pp 202-210, 1999
http://www.emronline.com/
·          Hyun-Duk Yang, Bum-Ki Han, Il-Hong Son, Ji-Yong Lee, Joon-Shik Moon, Sung-Soo Lee, Seung-Min Kim: Spontaneous Resolution of Spinal Epidural Hematoma.  J Korean Neurol Assoc 18(4):518-520, 2000
·          Cultrera F., Passanisi M., Giliberto O., Giufrida M., Mancuso P., Ventura F.: Spinal Epidural Hematoma Following Coronary Thrombolysis: A Case Report/Comment. J Neurosurg Sci  48(1):43-47, 2004
·          Szkup P and Stoneham G : Spontaneous spinal epidural haematoma during pregnancy: case report and review of the literature. British Journal of Radiology (2004) 77, 881-884.
·          Börm W, Mohr K, Hassepass U, Richter HP, Kast E : Spinal hematoma unrelated to previous surgery - Analysis of 15 consecutive cases treated in a single institution within a 10-year period. Spine 29 (24): E555-E561, 2004
·          ŠULLÁ, JR, I. VANICKÝ, J. DANKO: POKUS O VYSVETLENIE NEUSPOKOJIVÝCH VÝSLEDKOV PO OPERÁCIÁCH PRE SYNDRÓM CAUDA EQUINA. EXPERIMENTÁLNA ŠTÚDIA. ACTA SPONDYLOLOGICA OBSAH 2, ROČNÍK 3,44-48, 2004. SLOVENSKÁ SPONDYLOCHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ ISSN 1336 - 121X
·          Hwang-Whi Kim, Young-Joon Kwon and Chun-Sik Choi: Acute Spontaneous Spinal Epidural Hematoma. Kor J Spine, Volume 1, No 2,  pp282-285, 2004
·          Song KJ, Lee KB: The poor outcome of the delayed diagnosis of acute spontaneous spinal epidural hematoma: Two cases report. Journal of Korean Medical Science 20 (2): 331-334, 2005
·          Dinsmore AJ, Leonard RB, Manthey D : Spontaneous spinal epidural hematoma: A case report Journal of Emergency Medicine 28 (4): 423-426, 2005
·          Schröder J, Palkovic S and Wassmann H: Spontaneous spinal epidural haematoma: a therapeutical challenge? Report of an unusual case. Emerg Med J 22:387-388, 2005
·          Gniot J., Dabrowski W., Konieczny M., Monies F.: Spontaneous spinal cord haematoma –       a case report.  Case Rep Clin Pract Rev 6:24–26, 2005
·          Carlos Villas, Alvaro Silva and Matías Alfonso : Pure cervical radiculopathy due to spontaneous spinal epidural haematoma (SSEH): report of a case solved conservatively. European Spine Journal 15 (Suppl 17): 569–573, 2006
·          Shin YY, Kuh SU, Cho YE: Surgical management of spontaneous spinal epidural hematoma. European Spine Journal 15 (6): 998-1004, 2006
·          Siemionow, K., McLain, R.F. : When back pain is not benign. Postgraduate Medicine Volume 119, Issue 2, 2006
·          CHINESE JOURNAL OF NEUROSURGERY Vol.16 No.3 P.193-194, 2000
·          GUIZHOU MEDICAL JOURNAL Vol.25 No.6 P.524-525, 2001
·          CHINESE JOURNAL OF SPINE AND SPINAL CORD  Vol.11 No.4 P.247, 2001    http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/zgjzjszz/zgjz2001/0104/010424.htm
·          CHINESE JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASES Vol.27 No.6 P.466-467, 2001       http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/zgsjjsjbzz/zgsj2001/0106/010633.htm
·          CHINESE JOURNAL OF SPINE AND SPINAL CORD Vol.12 No.1 P.77-77, 2002
·          CHINESE JOURNAL OF CRITICAL CARE MEDICINE Vol.22 No.3 P.145-146, 2002         http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/zgjjyx/zgjj2002/0203/020310.htm
·          Chinese Journal of Medical Imaging Vol. 11 No. 6 P. 465-466, 2003
·          CHINESE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS Vol.23 No.11 P.675-678, 2003 http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/zhgkzz98/zhgk2003/0311/031110.htm
·          CHINESE JOURNAL OF RADIOLOGY Vol.37 No.5 P.399-401, 2003       http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/zhfsx/zhfs2003/0305/030503.htm
·          MEDICAL JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY  Vol.11 No.4 P.70-71, 2003 http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/scyxzz/scyx2003/0304/030439.htm
engine.cqvip.com/content/r/98566x/2003/011/004/yy39_r5_8922274.pdf
·          MEDICAL JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY  Vol.11 No.4 P.71-72, 2003
engine.cqvip.com/content/r/98566x/2003/011/004/yy39_r5_8922275.pdf
·          CHINESE JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE Vol.12, No. 8 P. 566, 2003
engine.cqvip.com/content/r/90484a/2003/012/008/yy24_r5_8280192.pdf
·          CHONGQING MEDICAL JOURNAL  Vol.33, No.11, p.1640-1642, 2004   http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/cqyx/cqyx2004/0411/041119.htm
engine.cqvip.com/content/r/93197a/2004/033/011/yy54_r5_10849046.pdf
·          CHONGQING MEDICAL JOURNAL  Vol.33, No.11, p.1642-1642, 2004
engine.cqvip.com/content/r/93197a/2004/033/011/yy56_r3_10849047.pdf
·          NERVOUS DISEASES AND MENTAL HYGIENE Vol.4 No.2 P.110-112, 2004
www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/ sjjbyjsws/sjjb2004/0402/040212.htm
engine.cqvip.com/content/r/84069x/2004/004/002/yy18_r9_9715287.pdf
·          CHINESE JOURNAL OF TRADITIONAL AND WESTERN MEDICINE Volume 5 Number 1 January 2004
·          Asako Amano, Tetsuro MitsuseI, Akira Hashiguchi, Kazuyuki Masuda, Yoshitaka Jo and Shinya Ogata : Spontaneous Spinal Epidural Hematoma after Transvaginal Delivery : A Case Report. THE JOURNAL OF JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA Vol. 24, No. 3, 132-135, 2004
·          Poels JAD, Sathyanarayana R (2005, Dec 15). Spinal epidural haematoma, {Online}. URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=2954. DOI: 10.1594/EURORAD/CASE.2954. EURORAD (Radiological CasevDatabase), European Sciety of Radiology
·          PUBLIC MEDICAL FORUM MAGAZINE Vol.9 No.3 P.237-238, 2005
·          CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE ON CARDIOCEREBROVASCULAR DISEASE Vol.3 No.4 P.323-324, 2005
·          Spontaneous spinal epidural hematoma: a case report and review of literature. JOURNAL OF SPINAL SURGERY, Vol.3 No.3 P.181-183, 2005.       http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/jzwkzz/jzwk2005/0503/050317.htm
·          Journal of Korean Medical Science, 20(1-3), p. 334, Korean Academy of Medical Science, 2005
·          Zhang Shou-xiang, Wang Yang-mei, Yuan Xian-hou: Spontaneous Spinal Epidural Hematomas.CHINESE JOURNAL OF CLINICAL NEUROSURGERY, Vol.11 No.8 P.478-480, 2006
·          Hsieh C., Chang C., Lin E., Tsai T., Chiang Y., Ju D.: Spontaneous spinal epidural hematomas of cervical spine: report of 4 cases and literature review. The American Journal of Emergency Medicine Volume 24, Issue 6:736-740, 2006
·          Máximo Torche V., Miguel Naranjo H., Leonidas Quintana M. HEMATOMA EPIDURAL CERVICAL ESPONTÁNEO-REPORTE DE UN CASO CLÍNICO. Rev. Chil. Neurocirug 26:74-77, 2006
·          guttmann syndrome and spinal cord injury Related Article
·          B. Obón Azuara, I. Gutiérrez Cía, B. Villanueva Anadón, P. Cía Blasco, R. Montoiro Allué, A. Cárcamo Merino: Isquemia medular secundaria a hematoma epidural no traumatic. AN. MED. INTERNA (Madrid), Vol. 23, N.º 7, 348-349, 2006
·          Chinese Journal of Clinical Neurosurgery. Vol. 11, No 8: 478-480,2006 http://www.cqvip.com/qk/80485x/200608/23325665.html
·          Měchurová, A., Chrobok, J., Procházka, V., Procházka, M. :Spontaneous spinal epidural haematoma at C 5-Th 7 level after spontaneous delivery: A case report. Rivista di Neuroradiologia Volume 19, Issue 2, April 2006, Pages 169-175
·           Poonai,N., Rieder, M.J., Ranger, A. Spontaneous spinal epidural hematoma in an 11-month-old girl. Pediatric Neurosurgery Volume 43, Issue 2:121-124, 2007
·          Yang, Y., Jiang, H., Sha, C.: Diagnosis and Treatment of Acute Spinal Epidural Hematoma. JOURNAL OF BRAIN AND NERVOUS DISEASES Vol.15 No.1 P.10-12, 2007
·          Salvat J., Salaberry J.C., Condomi Alcorta S.,Cervio A., Pirolo G., Urbina C.: Hematoma espinal epidural espontáneo cervical reporte de caso. ARCHIVOS DE NEUROLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y NEUROPSIQUIATRÍA Volumen 7 - Número 2: 64-66 - Año 2003
·          Jun-Jae Shin, Sung-Uk Kuh, Yong-Eun Cho: Surgical management of spontaneous spinal epidural hematoma. Eur Spine J (2006) 15: 998–1004
·          Di Grande A., Giustolisi V., Groppuso C., Amico S., Le Moli C.: Spontaneous spinal epidural haematoma: when magnetic resonance imaging is an unavoidable choice in an emergency department. Intern Emerg Med (2007) 2:157–158
·          Yong-Il Shin, Chung-Yong Yang, Min-Cheol Joo, Seong-Keun Moon, Jong-Tae Park and Tai-Jin Kim: Spontaneous epidural hematoma recurred three times. NeuroRehabilitation 22 (2007) 147–150
·          Clinical Misdiagnosis & Mistherapy, 2007-20-10,67-68,1002-3429(2007)10-0067-02
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_lcwzwz200710053.aspx
·          Journal of Clinical Radiology, Vol. 26, No 10: 478-480,2007
http://www.cqvip.com/qk/92832X/200710/25665964.html
·          Lee, J.-S., Yu, C.-Y., Huang, K.-C., Lin, H.-W., Huang, C.-C., Chen, H.-H.: Spontaneous spinal epidural hematoma in a 4-month-old infant. Spinal Cord Volume 45, Issue 8, 17 August 2007, Pages 586-590
·          LEI Jian- hua, LUO Hong-yu, YANG Xu, GONG Guo-zhong, ZHANG Min, CHEN Zi: Spontaneous spinal epidural hematoma complication in advanced alcoholic liver cirrhosis: report of one case. Chinese Journal of Hepatology 19(6):153-154, 2007-15-2
·          Lai, M.-H., Chang, S.-T., Chou, M.-H., Jiang, S.-H., Chang, C.-C.: Spontaneous spinal epidural hematoma mimicking lymphoma or tumor metastasis. Journal of Medical Sciences Volume 27, Issue 6, December 2007, Pages 291-294
·          Mujalin Chalermpornpong: Acute Spontaneous Spinal Epidural Hematoma : A case Report J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center 2007;24:111-115
·          Chinese Pediatric Emergency Medicine 2007, 14 (z1), No 62
·          Rasha S. Jabri, Steven Deschner, Honorio T. Benzon: Diagnosis and Management of Intraspinal, Epidural, and Peripheral Nerve Hematoma (Category: Pain Management). The New York School of Regional Anesthesia (NYSORA), 2008     http://209.203.228.134/staging1.6/posts/view/184#
·          Liu, W.-H., Hsieh, C.-T., Chiang, Y.-H., Chen, G.-J: Spontaneous spinal epidural hematoma of thoracic spine: a rare case report and review of literature.  American Journal of Emergency Medicine Volume 26, Issue 3, March 2008, Pages 384.e1-384.e2
·          Pilar Varela Rois: Hematoma epidural espinal espontáneo (HEEE). Neurocirugia Contemporánea Volumen 2, Numero 4, April 2008
·          Ciancio R.A.M., Drain O., Rillardon L., Guigui P.: Acute spontaneous spinal epidural hematoma: an important differential diagnosis in patients under clopidogrel therapy. The Spine Journal, Volume 8, Issue 3, Pages 544-547,2008
·          Paiva WS, Amorim RL, Rusafa E, Taricco MA, Bor-Seng-Shu E, Figueiredo EG: Idiopathic spinal epidural hematoma in patients with sudden paraplegia: A case report. Revista de Neurologia, Volume 46, Issue 9, Pages 540-542, 2008
·          Thiele RH, Hage ZA, Surdell DL, Ondra SL, Batjer HH, Bendok BR: Spontaneous Spinal Epidural Hematoma of Unknown Etiology: Case Report and Literature Review. Neurocritical Care 2008, 9(2):242-6
·          Jae Joon Lim, Soo Han Yoon, Ki Hong Cho, Sang Hyun Kim: Spontaneous Spinal Epidural Hematoma in an Infant :v A Case Report and Review of the Literature J Korean Neurosurg Soc 44 : 84-87, 2008
·          David Schiff: Clinical features and diagnosis of epidural spinal cord compression, including cauda equina syndrome, UpToDate, 2008
·          Shu-Wei Chang, Chi-Lun Rau, Shin-Liang Pan, Yen-Ho Wang: Acute Spontaneous Cervical Spinal Epidural Hematoma with Hemiparesis : A Case Report. Tw J Phys Med Rehabil 2008; 36(3):193-198
·          Che-Chuan Wang, Chin-Hung Chang, Hung-Jung Lin, Jinn-Rung Kuo: Misdiagnosis of spontaneous cervical epidural haemorrhage. European Spine Journal 18 Suppl 2(S2):210-2 · December 2008
·          DP Singh, SC Lamtha, S Kumar: Spontaneous Spinal Epidural Haematoma During Pregnancy. Journal of Association of Physicians of India, July 2009, Vol. 57; 540-542
·          Hee Jung Kim, Jin Kyu Park, Kyoung Suck Cho, Dong-Kyu Jang, Do Sung Yoo, Phil Woo Huh, Dal Soo Kim, Chun Keun Park: The Post-operative Outcomes of Spinal Epidural and Subdural Hematoma. Patients Without Spinal Fracture. Kor J Spine 5(3):178-183, 2008
·          J. Stephen Huff: Avoiding Spinal Cord Disasters. The Key is Early Recognition. University of Virginia, Departments of Emergency Medicine and Neurology, June 25 - 27, 2009.  http://www.clinicaldecisionmaking.com/sites/clinicaldecisionmaking/UserFiles/File/HUFF_Spinal_Core_Disasters.pdf.
·          Shuhei Osaki: Four cases of spontaneous spinal epidural hematoma. The Central Japan Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, Vol. 52 (2009) , No. 2 399-400
·          Wang, CC , Chang, CH, Lin, HJ, Lin, KC , Kuo, JR: Misdiagnosis of spontaneous cervical epidural haemorrhage. European Spine Journal, Volume 18, Issue Suppl. 2, July 2009, Pages S210-S212
·          C. Chen, C. Lu, N. Chen: Spontaneous spinal epidural hematoma presenting with quadriplegia after sit-ups exercise. The American Journal of Emergency Medicine, Volume 27, Issue 9, November 2009, Pages 1170.e3-1170.e7
·          Med J of Communications,2009,Vol.23.No.5, 549-550
·          Poels JAD, Sathyanarayana R (2005, Dec 15): Spinal epidural haematoma, {Online}. URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=2954
·          Atabay H ve ark: Gebelikte Gφrόlen Spontan Spinal Epidural Hematom. Tόrk Nφroşirόrji Dergisi, 2010, Cilt: 20, Sayı: 2, 100-103
·          Il Kyu Kim, Sang Ju Lee, Yoon Kyung Chang and Suk Young Kim: A Case of Spontaneous Spinal Epidural Hematoma (SSEH)  Associated with Low-Molecular-Weight Heparin (LMWH) in a Patient with Nephrotic Syndrome. The Korean Journal of Nephrology 2010; 29: 656-661
·          Sirin S, Arslan E, Yasar S, Kahraman S: Is Spontaneous Spinal Epidural Hematoma in Elderly Patients an Emergency Surgical Case? Turkish Neurosurgery 2010, Vol: 20, No: 4, 557-560
·          Abdulaziz Al-Mutair and Drew A. Bednar: Spinal Epidural Hematoma. J Am Acad Orthop Surg, Vol 18, No 8, August 2010, 494-502
·          Junichi Tanaka, Taisuke Kitamura, Takehiro Umemura, Akira Murai, Tomoko Sugimura, Daiki Ota and Hiroyasu Ishikura: A case of simultaneous idiopathic spinal epidural hematoma and spinal subdural hematoma in gravidas . Nihon Kyukyu Igakukai Zasshi (Japanese Association for Acute Medicine) 2010; 21: 849-854
·          Al-Mutair, A., Bednar, D.A.: Spinal epidural hematoma. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, Volume 18, Issue 8, August 2010, Pages 494-502
·          Aleksandra Dominović-Kovačević, Tihomir Ilić, Sanja Grgić, Zoran Vukojević, Violeta Kovačević-Dragosavljević: Spontaneous Resolution of Spinal Epidural Hematoma. Scr Med 2011;42:26-7
·          Peng Wang, Xiao-tang Xin, Hai Lan, Cong Chen and Bo Liu: Spontaneous cervical epidural hematoma during pregnancy: case report and literature review.  European Spine Journal, Volume 20, 2011, Supplement 2, 176-179
·          Asdrubal Falavigna, Orlando Righesso, Alisson Roberto Teles, Thiago Hoesker: Spontaneous idiopathic spinal epidural hematoma: Two different presentations of the same disease. Coluna/ Columna 9(3):338-342, September 2010
·          David Schiff: Clinical features and diagnosis of neoplastic epidural spinal cord compression, including cauda equina syndrome. UpToDate, 2011
·          Leandro U. Taniguchi , Felix H. Pahl , Jose E.D. Lucio , Roger S. Brock , Marcos Q.T. Gomes , Tarso Adoni , Victor C.C. Fiorini , Rodrigo C. Carvalho , Eli F. Evaristo , Eduardo G. Mutarelli and Guilherme Schettino: Complete motor recovery after acute paraparesis caused by spontaneous spinal epidural hematoma: case report. BMC Emergency Medicine, Volume 11, 27 July 2011, Article number 10
·          Shin Tada, Akira Yasue, Haruki Nishizawa, Takao Sekiya, Yutaka Hirota, Yasuhiro Udagawa: Spontaneous spinal epidural hematoma during pregnancy: Three case reports. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,37:1734–1738
·          Taehan Ŭihak Hyŏphoe. Punkwa Hakhoe Hyŏbŭihoe: Page 334, Journal of Korean medical science, Τόμος 20,Τεύχη 1-3. Korean Academy of Medical Science, 2005
·          Byung-Sub Kim, Sang-Bok Lee, Jong-Hyun Kim, Tae-Gyu Lee, PhD, Do-Sung Yoo, Pil-Woo Huh, and Kyoung-Suok Cho: Retrospective Analysis of 14 Cases of Spinal Epidural Hematoma. J Korean Neurotraumatol Soc 2011;7:51-56
·          Farheen Badar, Sanna Kirmani, Muddassir Rashid, Shah Farhan Azfar, Shagufta Yasmeen, Ekram Ullah: Spontaneous spinal epidural hematoma during pregnancy: A rare obstetric emergency. Emergency Radiology 18(5):433-6, April 2011
·          Son, Seungnam; Kang, Dong-Ho; Choi, Dae Seob; Kim, Soo-Kyoung; Lim, Byeong Hoon Choi, Nack-Cheon: A Case of Spontaneous Spinal Epidural Hematoma Mimicking a Stroke. Neurologist , Volume 18, Issue 1, p 41–43, January 2012
doi: 10.1097/NRL.0b013e31823d7ade
·          Gundag,M., Seyithanoglu, M.H., Dogan, K., Kitis, S., Ozkan, N.: Spontaneous resolution of paraparesis because of acute spontaneous thoracolumbar epidural hematoma. Iranian Red Crescent Medical Journal, Volume 14, Issue 1, pp 45–48, January 2012
·          M. Milagros Montero, A. Supervía Caparrós, J. L. Gimeno-Bayón Cobos, A. Aguirre Tejedo, J. Gutiérrez Cebollada: Afasia de expresión como forma de presentación de una meningitis por Listeria monocytogenes. Anales de medicina interna (Madrid, Spain: 1984) 01/2006; 23:349-350
·          CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE ON CARDIO/CEREBROVASCULAR DISEASE, 10(8), 2012
·          Clinical characteristics of patients with spontaneous spinal epidural hematoma. Chinese Journal of Neuromedicine, 11(8), 2012
·          Chinese Journal of Laboratory Diagnosis, Vol. 16, No 10, 1930-, October 2012
·          Tanima Das, Arup K Kundu, Sandip Ghosh, Anupam Maity, Nirmalya Roy: Spontaneous spinal epidural hematoma. Journal of Association of Physicians of India, Volume 60, Issue 11, November 2012, Page 54
·          Yang, T.K., Seo, H.M., Lee, C.S.: Non-traumatic spinal epidural haematoma after breath-hold diving. British Journal of Neurosurgery 26 (6) , pp. 915-916, 2012
·          Geramizadeh, B., Nikeghbalian, S., Dehghani, S.M., Bahador, A., Salahi, H.-M., Malekhosseini, S.: Primary involvement of allografted liver in post-transplant lymphoprolif-erative disorders, report of two pediatric cases and review of the literature. Iranian Red Crescent Medical Journal 14 (11) , pp. 735-737, 2012
·          Sara Marzi, Graziano Taddei, Soheila Raysi Dehcordi, Danilo De Paulis, Alessandro Ricci and Renato J Galzio: Spinal Epidural Hematoma and Rupture of an Aortic Abdominal Aneurysm, an Unusual Combination. EUROPEAN NEUROLOGICAL JOURNAL, 8 August 2012
·          Pedro Luz Alves, Delio Eulalio Martins et al: Hematoma espinhal na coluna Torácica: resolução espontânea x cirúrgica. Revista Ortopedia e Traumatologia Ilustrada 2012; 3(1): 20-26
·          Bita Geramizadeh, Sama Nikeghbalian, Seyed Mohsen Dehghani, Ali Bahador, Heshmatolla Salahi, Seyedali Malekhosseini: Primary Involvement of Allografted liver in Post-Transplant Lymphoproliferative Disorders, Report of Two Pediatric Cases and Review of the Literature. Iran Red Crescent Med J. 2012 Nov; 14(11): 719–721
·          Ko, Jung-In; Kim, Taikwan; Jwa, Cheol Su; et al.: Spontaneous spinal epidural hematoma presenting as Brown-Sequard syndrome. The American Journal of Emergency Medicine Volume 31, Issue 4 , Pages 757.e3-757.e4, April 2013
·          M. Spalteholz,  L. Rödel: Spontanes spinales Epiduralhämatom als Ursache eines inkompletten Transversalsyndroms. Der Orthopäde,  November 2013, Volume 42, Issue 11, pp 971-974
·          Nozawa, M., Hashimoto, Y., Tomita, Y., Arai, T., Okuda, Y.: A case of emergency cesarean section complicated with spontaneous spinal epidural hematoma. Japanese Journal of Anesthesiology, Volume 62, Issue 6, June 2013, Pages 690-692
·          Wataru Hashimoto, Shinichiro Taniguchi, Ryuichiro Shibata: A case of acute spontaneous spinal epidural hematoma.  Nihon Kyukyu Igakukai Zasshi, Vol. 24 (2013) No. 6 p. 363-366
·          Meshal Aljassar: Spontaneous spinal epidural haematoma in a 5-year-old boy. Panarab Journal of Neurosurgery, Volume 17, Issue 3, October 2013
·          Chong K-H, et al., Spontaneous spinal epidural hematoma: Early surgical intervention provides ideal neurological outcome, Formosan Journal of Surgery (2014)
·          Tetsu Akimoto, Takeshi Yamada, Soji Shinoda, Yasushi Asano and Daisuke Nagata: Spontaneous Spinal Epidural Hematoma as a Potentially Important Stroke Mimic. J Cent Nerv Syst Dis. 2014; 6: 15–20.
·          Selim Kayacı, Kadir Kotil: Spontaneous Thoracic Spinal Epidural Haematoma in Which Paraplegia Developed as a Result of Anticoagulant and Antiplatelet Drug Use: A Case and Review. Türk Nöroşirürji Dergisi 2014, Cilt: 24, Sayı: 1, 24-30
·          Kian-Hwee Chong, Hsien-Ta Hsu, Chao-Wei Tu, Kuo-Feng Huang: Spontaneous spinal epidural hematoma: Early surgical intervention provides ideal neurological outcome. Formosan Journal of Surgery, 01/2014, 1-4
·          Emine Rabia Koç, Burcu Acar, Zübeyde Aytürk, Duran Berker Cemil, Dilek Kösehan, Atilla İlhanA : Case of Spontaneous Spinal Epidural Hematoma Mimicking Stroke. Turkish Journal of Neurology 20; 3: 2014
·          Conservative management of spontaneous spinal epidural hematoma: 3 cases report. Chinese Journal of Spine and Spinal Cord, Vol.24,No.7: 663-666, 2014
·          Bhumika Vaishnav, Nilay Suthar, Dilip Modi: Acute Non-Traumatic Paraparesis: A Comprehensive Analysis of Aetiology and Clinical Profile in an Indian Subpopulation. NJIRM 2014; 5(5):17-21
·          Tao Lan, Yang Chen, Xin-Jian Yang, Shi-Yu Hu, Wei-Zhuang Guo, Kai Ren, Wen-Bin Qian, Ze-Yu Yang: Spontaneous spinal epidural haematoma. Journal of Orthopaedic Translation, Volume 3, Issue 2, Pages 51-94 (April 2015). Available online 22 May 2015
·          Hirobumi Nakayama, Yu Furuya, Yoshinobu Otsuka, Yuichiro Tanaka: A case of spontaneous cervical epidural hematoma after tPA treatment. The Japan Stroke Society, Jpn J Stroke 37: 172–176, 2015
·          Hyun-Ho Lee, Sung-Choon Park, Young Kim and Young-Soo Ha: Spontaneous Spinal Epidural Hematoma on the Ventral Portion of Whole Spinal Canal: A Case Report. Korean J Spine. 2015 Sep;12(3):173-176
·          Spinal epidural hematoma, conservative treatment, surgical treatment: Orthopedics & Traumatology, Vol. 64 (2015) No. 3 p. 457-461, West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology
·          Mohammed N, Shahid M, Haque M, Qureshi M, Hoey ET: Spontaneous spinal epidural haematoma mimicking acute coronary syndrome. Quant Imaging Med Surg. 2015 Dec; 5(6): 925–927
·          Hirobumi Nakayama, Yu Furuya, Yoshinobu Otsuka, Yuichiro Tanaka: A case of spontaneous cervical epidural hematoma after tPA treatment. Nosotchu 37(3):172-176 · May 2015
·          Juan C Perez, Myriam Crespo, Candido Velez & Jorge Caceres: Inpatient rehabilitation following operative spontaneous spinal epidural hematoma mimicking stroke: a case report. Spinal Cord Series and Cases 2, Article number: 16007 (2016). Published online 07 July 2016
·          Yukinori TERADA, Hiroki TODA, Hirokuni HASHIKATA, Yu YAMAMOTO, Yasunori NAGAI, Naoya YOSHIMOTO, Masanori GOTO, Namiko NISHIDA, Koichi IWASAKI: Treatment of Non-Traumatic Spinal Epidural Hematoma:A Report of Five Cases and a Systematic Review of the Literature. Neurological Surgery, pp. 669-677, Published Date: 2016/8/10
·          Sarwal, Gautamn; Dandurand, Charlotte; Lee, Agnes Y. Y.; Vu, Viet H.: Could anticoagulation with Rivaroxaban have precipitated a spinal epidural hematoma: From independent mobility to paraplegia. UBC Medical Journal, Fall2016, Vol. 8 Issue 1, p34-37. 4p.
·          Fu, Chao-Feng MD; Zhuang, Yuan-Dong MD; Chen, Chun-Mei PhD; Cai, Gang-Feng MD; Zhang, Hua-Bin MD; Zhao, Wei MD; Ahmada, Said Idrissa MD; Devi, Ramparsad Doorga; Kibria, Md Golam: Spontaneous spinal epidural hematoma management with minimally invasive surgery through tubular retractors: A case report and review of the literature. Medicine: June 2016 - Volume 95 - Issue 26 - p e3906
·          Yukinori TERADA, Hiroki TODA, Hirokuni HASHIKATA, Yu YAMAMOTO, Yasunori NAGAI, Naoya YOSHIMOTO, Masanori GOTO, Namiko NISHIDA, Koichi IWASAKI:Treatment of Non-Traumatic Spinal Epidural Hematoma:A Report of Five Cases and a Systematic Review of the Literature. Neurological Surgery, 44, 8, pp. 669-677, 2016
·          Hakan Kayali and Hüseyin Sataloglu: Posttraumatic thoracic anterior epidural hematoma together with Posttraumatic T11-12 Disc Herniation: A case report. Clinical Case Reports and Reviews 2017, Volume 3(2): 1-2
·          Hakan Kayali, Hüseyin Sataloglu: Posttraumatic thoracic anterior epidural hematoma together with Posttraumatic T11-12 Disc Herniation: A case report Hakan Kayali* and Hüseyin Sataloglu Department of Neurosurgery of a Private Hospitals Group in Ordu, Turkey. Clin Case Rep Rev, 2017, Volume 3(2):1-2
·          Achuta Kumar Guddati, Gagan Kumar, Iuliana Shapira: Early intervention results in lower mortality in patients with cancer hospitalized for metastatic spinal cord compression. Journal of Investigative Medicine 2017, 65 (4): 787-793


·          Greenberg's Text-Atlas of Emergency Medicine, by Michael I., M.D. Greenberg on Page 54,  Lippincott Williams & Wilkins; 1 edition (November 1, 2004).
·          Cancer Neurology in Clinical Practice by David Schiff and Patrick Y. Wen, on Page 105, Humana Press; 1st edition (September 15, 2002).
·          PocketRadiologist, Spine, by Brant-Zawadski, on Page 328, Amirsys Inc & Elsevier GmbH, 2002.
·          Minimally Invasive Musculoskeletal Pain Medicine (Minimally Invasive Procedures in Orthopaedic Surgery) by Mitchell Freedman, William B. Morrison, Marc I. Harwood, on Page 232, Informa Healthcare; 1 edition (March 12, 2007).
·          Spinal Trauma: Imaging, Diagnosis, and Management, by Eric D. Schwartz, Adam E. Flanders, on Page 325, Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
·          Atlas of Spine Imaging by Donald L. Renfrew, on Page 124, Elsevier Health Sciences, 2003
·          Diagnostic Imaging: spine Vol. IV, by Jeffrey Stuart Ross, on Page 36, 2004, Amirsys
·          Los 100 diagnosticos principales en columna vertebral , by Michael Brant-Zawadzki  Chen Moore, Salzman Osborn, on Page 290, 2004, Elsevier España
·          Interventional Spine: An Algorithmic Approach by Curtis W. Slipman, on Page 225, Elsevier Health Sciences, 2008
·          Wirbelsäule, Die 100 Top Diagnosen bei Michael Brant-Zawadzki, Susanne C. Bogner,on Page 328, Elsevier, Urban & Fischer Verlag, 2004
·          Pocket radiologist. Colonna vertebrale. Le 100 diagnosi principali. Eds S. Mazziotti, I. Pandolfo, Elsevier srl, 2005
·          Textbook of Primary and Acute Care Medicine, by Gideon Bosker, Thomson American Health Consultants, 2003
·          Textbook of regional anesthesia and acute pain management, by Admir Hadžić and New York School of Regional Anesthesia, McGraw-Hill, Medical Pub. Division, 2007
·          Emergency Orthopedics by Robert Simon, Ghazala Q. Sharieff and Scott C. Sherman, Page 149, McGraw-Hill Prof Med/Tech, 2011
·          Thèse Faculte de Medicine de Fes, Morocco N° 057/13 by Mz Jamal: HEMATOME EPIDURAL RACHIDIEN SPONTANE A PROPOS DE 04 CAS ET REVUE DE LITTERATURE, Page 157, 2013
·          Rosen's Emergency Medicine - Concepts and Clinical Practice, 2-Volume Set, John A. Marx, Robert S. Hockberger, Ron M. Walls, James Adams, p. 1397, Elsevier Health Sciences, 2010
·          Andrea T Deyrup, ‎Gene P. Siegal: Practical Orthopedic Pathology: A Diagnostic Approach.  Elsevier, 2015

Εργ. αρ. Α9                                                                                                               
(Spinal manifestation of metastasizing leiomyosarcoma)

·          Yoon Kyeong Oh, Hee Chul Park, Keun Hong Kee, Ho Jong Jeon, You Hwan Park, Choon Hai Chung: Metastatic Ce rvical Lymphadenopathy from Uterine Leiomyosarcoma with Good Local Response to Radiotherapy and Chemotherapy. J. Korean Soc Ther Radiol Oncol 2000; 18(4): 309-313
·          Bibliography Current World Literatur. Musculoskeletal tumors: an update. Review (pp 77–83). Current Opinion in Rheumatology. 12(1):B1, January 2000.
·          Shen SH, Steinbach LS, et al : Primary Leiomyosarcoma of Bone. Skeletal Radiology 2001, Vol. 30, Iss. 10, pp 600-603.
·          Bilsky MH, Boland PJ, Panageas KS, et al : Intralesional Resection of Primary and Metastatic Sarcoma Involving the Spine: Outcome Analysis of 59 Patients. Neurosurgery 49: 1277-1286, 2001.
·          Koken HAYASHI: Metastatic spinal tumor of leiomyosarcoma.–a case report– The Central Japan Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, Vol. 44, No. 5, P 1097-1098, 2001.
·          Miyajima K, Tamiya S, Oda Y, Adachi T, Konomoto T, Toyoshiba H, Masuda K, Tsuneyoshi M:  Relative quantitation of p53 and MDM2 gene expression in leiomyosarcoma; real-time semi-quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction. Cancer letters, 2001, V.164, no.2, R73
·          Ido K, Matsuoka H, Yoshiba M, Urushidani H : Paraparesis due to spinal leiomyosarkoma lesion in the thoracic spine accompanied by two leiomyosarcoma lesions in the thigh over an interval of  4 years. Journal of Clinical Neuroscience 2002, Vol.9, Iss.3,pp 325-328.
·          Ryan RS, Gee R, O’Connell JX, et al.: Leiomyosarcoma of the distal femur in a patient with a history of bilateral retinoblastoma: a case report and review of the literature. Skeletal Radiol 32(8): 476-480, Aug 2003.
·          Sasaguri T, Tanimoto A, Kimura S, et al : Primary leiomyosarcoma of the vertebra: Case report and review of the literature. Pathology International, Volume 54 Issue 1 Page 73- 76, January 2004.
·          O'Brien JM, Brennan DD, Taylor DH, Holloway DP, Hurson B, O'Keane JC, Eustace SJ: Skeletal muscle metastasis from uterine leiomyosarcoma. Skeletal Radiology 33 (11): 655-659, Nov 2004.
·          Marshman LAG, Pollock JR, King A, Chawda S : Primary Extradural Epithelioid Leiomyosarcoma of the Cervical Spine: Case Report and Literature Review. Neurosurgery. 57(2):E372, August 2005.
·          Elhammady MSA, Manzano GR, Lebwohl N, Levi AD. Leiomyosarcoma metastases to the spine.Case series and review of the literature. J Neurosurg Spine 6:178–183, 2007
·          Lehman NL, Jacobs CD, Holstein PA, Jaikumar S, Lehman TD, GibbsI IC and Shuer LM: Primary paraspinal leiomyosarcoma invading the cervical spinal canal successfully treated with surgery, radiotherapy, and chemotherapy. J Neurosurg Spine 6:441–446, 2007
·          Rao G, Suki D, Chakrabarti I, et al.: Surgical management of primary and metastatic sarcoma of the mobile spine. Journal of Neurosurgery-Spine, Volume: 9, Issue: 2, Pages: 120-128, 2008
·          Barbetakis N, Paliouras D, Asteriou C, Samanidis G, Kleontas A, Anestakis D, Kaplanis K, Tsilikas C: Cutaneous skull metastasis from uterine leiomyosarcoma: a case report. World Journal of Surgical Oncology 2009, 7:45
·          Guo Ai, Gao Hua, Wu Jie, Yang Bo, Wang Di-fan, Li Qiang, WangA Zhi-yi and Wang Yu: Images for diagnosis. Giant leiomyosarcoma of the pelvis: diagnosis and surgical management. Chin Med J, 2010;123(1):122-124
·          Abdulaziz Al-Mutair and Drew A. Bednar:  Spinal Epidural Hematoma J Am Acad Orthop Surg.2010; 18: 494-502
·          Falavigna A, Righesso O, Teles AR, Hoesker T: Spontaneous idiopathic spinal epidural hematoma: two different presentations of the same disease. Coluna/Columna,  2010;9(3):338-342
·          Olgu Sunumu: Uterus Leİomyosarkomunun Epİdural MetastazI Spİnal MRG BulgularI. 31. Türk Radyoloji Kongresinin Turkrad2010
turkrad2010.org/poster/epm/.../files/.../abstract639_20101021101623.pps
·          Li-Xun Wang, Fei-Zhou Lv, Xin Ma, Jian-Yuan Jiang: Multifocal Osteolytic Lesions within Lumbar Spine in a Middle-Aged Chinese woman. A Benign Metastasizing Leiomyoma. Spine, 37(4):E259-E263, February 15, 2012
·          Ziewacz, J.E., Lau, D., La Marca, F., Park, P.: Outcomes after surgery for spinal metastatic leiomyosarcoma. Journal of Neurosurgery: Spine, Volume 17, Issue 5, November 2012, Pages 432-437
·          C. Helmchen, W. Greggersen, A. Geaid, G. Nowak, I. Bos, D. Petersen: Intramedullary spinal metastasis of a gastrointestinal leiomyosarcoma without vertebral bone lesions. Neurological Sciences, November 2013, Volume 34, Issue 11, pp 2037-2039
·          Lee A. Tan, Manish K. Kasliwal, Sukriti Nag, John E. O’Toole: A rare intramedullary spinal cord metastasis from uterine leiomyosarcoma. Journal of Clinical Neuroscience, Volume 20, Issue 9, Pages 1309–1312, September 2013
·          G. Maimone, N. Nicassio, I. Malik and M. Cambria, "Metastatic Leiomyosarcoma of the Spine Updates in Management and Surgical Strategy," Open Journal of Modern Neurosurgery, Vol. 3, No. 4, 2013, pp. 98-103
·          Douglas Nestorovski BS, Milby AH, Gopal P, Smith LJ, Smith HE: Combined Treatment Approach for Rare Occipito-Cervical Spinal Lesions: Leiomyosarcoma. J Spine Neurosurg S1. of. 2013;3:2
·          Tayfun Güngör, Serap Akbay, Hayri Aksüt, Bülent Yılmaz: Rectus abdominalis muscle metastasis from uterine leiomyosarcoma: An unusual case and review of the literature. Journal of the Turkish German Gynecological Association 01/2014 15(2):122-4
·          Zhenzhong Sun, Heng Wang, Huilin Yang, Weimin Jiang: Leiomyosarcoma metastatic to the cervical spine causing a C6 compression fracture: A case report. Oncology Letters 8: 263-265, 2014
·          Yong-Zhong Wu, Fu Jin, Ying Wang, Juan Zhou, Li-Hua Wu, Guang-Lei He, Da Qiu, Ya-Nan He, Xian-Feng Liu, Ming-Song Zhong: Dosimetric evaluation of volumetric-modulated arc therapy (RapidArc) for primary leiomyosarcoma in the spine. Technology in Cancer Research and Treatment, 13 (5), pp. 387-394, 2014
·          C Mandour, A Belhachmi, J Laaguili, B El Mostarchid: Metastatic leiomyosarcoma of the thoracic spine: case report. Ukrainian Neurosurgical Journal. 2015;(4):76-8
·          A Liu, EW Sankey, CR Godwin, TA Kosztowski et al: Postoperative survival and functional outcomes for patients with metastatic gynecological cancer to the spine: case series and review of the literature. Journal of Neurosurgery: Spine, Jan 2016 / Vol. 24 / No. 1 : Pages 131-144.
·          Andrew Lamberth Parker, Terrence Pugh and Mark A. Hirsch: A Rare Intramedullary Spinal Cord Metastasis from a Retroperitoneal Leiomyosarcoma Presenting as a Non-Traumatic Spinal Cord Injury. Am J Phys Med Rehabil 2016

·          The Anatomy and Clinics of Metastatic Cancer, by J.M. Debois on Chapter 11, Pages 524 & 572, 2002, Kluwer Academic Publishers, Springer.
·          The Pathology, Orthopaedics, and Radiology of musculoskeletal Tumors. Lecture Syllabus. Editor: J. David Pitcher, Jr., 2010.01 PORTNotes
Chapter 9 - Muscular and Neurogenic Tumors of Bone and Soft Tissue, Benign and Malignant: Malignant Bone Lesions of Muscular and Neurogenic Origin-Leiomyosarcoma. Christian Veillette, Feb 16, 2009
·          Orthopaedia, Chapter 9, Leiomyosarcoma. last edited by J. David Pitcher on Jun 18, 2010
·          Orthopedic Pathology. A Diagnostic Approach. SA Qasem: “Soft Tissue” Tumors of Bone, Avascular Necrosis and Bone Infarct, and Paget Disease. Elsevier, 2015


Εργ. αρ. Α11
(Lumbar spinal epidural angiolipoma)

·          JIANG Ting, MENG Xiao-chun, ZHU Kang-shun, SHAN Hong, HU Bing, ZOU Yan, KANG Zhuang: Magnetic resonance imaging-based diagnosis of spinal extradural angiolipoma. Chin J Neuromed, Vol.8, No.5, 516-518, 2009
·          Patrick François, Ilyess Zemmoura, Anne Marie Bergemer Fouquet, Michel Jan, Stéphane Velut: Lateral sellar angiolipoma: a tumor illustrative of the extradural compartment of the neural axis. Journal of Neurosurgery (2010),  113, Issue: 5, Pages: 1053-1058
·          Satoshi Tsutsumi , Yasuomi Nonaka, Yusuke Abe, Yukimasa Yasumoto and Masanori Ito: Spinal angiolipoma in a pregnant woman presenting with acute epidural hemorrhage.  Journal of Clinical Neuroscience, 18 (2011) 849–851
·          Qi Rong-feng, Zhang Zong-jun, Lu Guang-ming,  Zhang Long-jiang, Zhu Zong-ming: MRI of spinal epidural angiolipomas (six cases report and review of the literature). Journal of China Clinic Medical Imaging, 20,(10): 791-793, 2009
·          Tsutsumi, Satoshi ; Nonaka, Yasuomi; Abe, Yusuke; Yasumoto, Yukimasa; Ito, Masanori: Spinal angiolipoma in a pregnant woman presenting with acute epidural hemorrhage. Journal of Clinical Neuroscience, Volume 18, issue 6 (June, 2011), p. 849-851
·          Ghanta, R.K. , Koti, K., Dandamudi, S.: Spinal epidural angiolipoma: A rare cause of spinal cord compression. Journal of Neurosciences in Rural Practice, Volume 3, Issue 3, September 2012, Pages 341-343
·          Seong Rok Han, Gi Taek Yee, Chan Young Choi and Chae Heuck Lee: Infiltrating Spinal Angiolipoma. J Korean Neurosurg Soc. 2012 Aug;52(2):161-163
·          Han-Lin Yen · Shih-Chung Tsai · Shian-Min Liu : Infiltrating spinal angiolipoma. Journal of Clinical Neuroscience 11/2008; 15(10):1170-3
·          Dond Chen Xindcam, Kang Honghou et al: Comparative analysis of MRI findings and clinical pathology for spine epidural angiolipomas. Chinese Journal of Spine and Spinal Cord, 2012, 22(8): 702-706
·          Su Hu, Chun-hong Hu, Xiao-yun Hu, Xi-ming Wang, Hui Dai, Xiang-ming Fang and Lei Cui: MRI Features of Spinal Epidural Angiolipomas, Korean J Radiol. 2013 Sep-Oct;14(5): 810-817
·          Dennys Reyes, Fabian J. Candocia: Thoracolumbar spinal angiolipoma demonstrating high signal on STIR imaging: a case report and review of the literature. The Spine Journal, Volume: 13   Issue: 11   Pages: E1-E5   Published: NOV 2013
·          Marcos Devanir Silva da Costa, Daniel de Araujo Paz, Thiago Pereira Rodrigues, Ana Camila de Castro Gandolfi, Fabricio Correa Lamis, João Norberto Stavale, Italo Capraro Suriano, Luiz Daniel Marques Neves Cetl, and Sergio Cavalheiro: Hemorrhagic onset of spinal angiolipoma. Case report. Journal of Neurosurgery: Spine, Volume: 21   Issue: 6   Pages: 913-915   Published: DEC 2014
·          Yaoki Nakao, Nobuyuki Shimokawa, Yuji Tsukazaki, Aiko Terada, Kosuke Nakajo, Yoshihiko Fu: Radical excision combined with instrumented fixation in the management of thoracic epidural angiolipoma: a case report. Journal of medical case reports 11/2014; 8(1):377
·          Berthelot JM, Delecrin J. Ciáticas de origen no discal y diagnóstico diferencial de las ciáticas. EMC - Aparato locomotor 2015;48(1):1-11 [Artículo E – 14-555]
·          Li, Chan; Shi, Jian-Yong; Yang, Zhen-Rong: Spinal Epidural Lipoma: Report of a Case and Review of the Literature. Neurosurgery Quarterly, May 2015 - Volume 25 - Issue 2 - p 211–215
·          Mario Benvenutti-Regato, Rafael De la Garza-Ramos, Enrique Caro-Osorio: Thoracic epidural spinal angiolipoma with coexisting lumbar spinal stenosis: Case report and review of the literature. International Journal of Spine Surgery.Published 2 December 2015
·          K Sim, A Tsui, I Paldor, AH Kaye, F Gaillard: Four cases of spinal epidural angiolipoma. Journal of Clinical Neuroscience, Available online 19 November 2015
·          Eduardo Vellutini, Matheus Fernandes de Oliveira: Intradural chordoma presenting with intratumoral bleeding. Journal of Clinical Neuroscience 25, November 2015
·          Gopal R Sharma, Nilam Khadka, Rajiv Jha, Dhurba R Adhikari, Prakash Bista: Extradural Spinal Tumors: Report of 36 Cases and Review of Literature. Nepal Journal of Neuroscience, Vol 13, No 1 (2016)
·          Chinse Journal Of Bone Tumor And Bone Disease 2016(2):158-160
·          Yue-hua Lyu, Zong-hui Liang, Yu-lin Xi, Hua-li Zhao: The subdural extramedullary angiolipoma: A rare case report and review of literature. International Journal of Diagnostic Imaging, 2017, Vol. 4, No. 1
·          Fei Fei Wang, Song Wang, Wen Hua Xue and Jing Liang Cheng: Epidural spinal angiolipoma: a case series. BMC Res Notes (2017) 10:128
·          JIANG Ting MENG Xiao-chun ZHU Kang-shun SHAN Hong HU Bing ZOU Yan KANG Zhuang: Magnetic resonance imaging-based diagnosis of spinal extradural angiolipoma. Chinese Journal of Neuromedicine 2009, 8(5)

·          Tumors of the Central Nervous System, Volume 6: Spinal Tumors (Part 1) by M.A. Hayat, Sébastien Lepreux: Spinal Epidural Angiolipoma Pages 44,47, Springer Science+Business B.V., 2012
·          EL MAKRINI Fatima: Les angiolipomes épiduraux rachidiens (à propos de 4 cas), University hospital Hassan II of Fez, Theses, Morocco, 2008 www.fmp-usmba.ac.ma/cdim/e_theses/139-08.pdf
·          Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors: Expert Consult: Online, Edition 6, by John R. Goldblum   Sharon W. Weiss   Andrew L. Folpe, Page 480, Elsevier Health Sciences, 2013
·          Spine Imaging: Case Review Series (Expert Consult - Online) by Efrat Saraf-Lavi: Case 132, Epidural Angiolipoma, Page 270, Esevier/Saunders, Third Edition, 2013
·          Practical Orthopedic Pathology: a Diagnostic Approach by Andrea T Deyrup, Gene P. Siegal, Elsevier Health Sciences, 2015
·          Diagnostic Imaging: Spine, Amirsys-Elsevier, Jeffrey S. Ross, ‎Kevin R. Moore: 2015
·          Diagnostic Pathology: Vascular, Elsevier, David L. Stockman (2015) p.8
·          Diagnostic Imaging: Pediatric Neuroradiology E-Book, Elsevier, A. James Barkovich (2014) p.130
·          Diagnostic Imaging: Spine E-Book, Elsevier,  Jeffrey Stuart Ross, ‎Kevin R. Moore (2015) p.774

Εργ. αρ. Α12                                                                                                                    

·          Sae Young Kim: Spinal Epidural Lipomatosis, Korean J Pain Vol. 22, No. 3, 249-252, 2009
·          Tang Min, Dou Xin, FanXai-jian, Zhang Xin, Song Wei-tong, Jin Jing, Qin Guo-chu, Zhu Bin:  MRI diagnosis of sacral tumors, J Chin Clin Med Imaging, 2009, Vol.20, No.8, 623-627 (http://www.cqvip.com/onlineread/onlineread.asp?ID=31434171)
·          Martha A. Kaeser, Jeffrey R. Kamper, Norman W. Kettner: Deformation of the Thecal Sac by Lumbosacral Epidural Lipomatosis. e-JACCO, Vol. 30 No.2, April 2010, A Publication of the American College of Chiropractic Orthopedists, Editor/Publisher Deanna O’Dwyer-Swensen.
·          LIN Bin, YIN Zhong-kai, GUO Zhi-min, SHA Mo, LIN Kun-shan: Surgical treatment of the giant lumbar spinal canal lipomas. Journal of Clinical Orthopedics, 2010, 13(3): 247-249
·          Sang-Beom Lee,  Hyung-Ki Park, Jae-Chil Chang, So-Young Jin: Idiopathic Thoracic Epidural Lipomatosis with Chest Pain. J Korean Neurosurg Soc 50 : 130-133, 2011
·          Kim, H.K., Koh, S.H., Chung, K.J.: Solitary epidural lipoma with ipsilateral facet arthritis causing lumbar radiculopathy. Asian Spine Journal, Volume 6, Issue 3, 30 September 2012, Pages 203-206
·          Joon Bum Kim, Won-Chul Cho, Sung Ho Jung, Cheol Hyun Chung, Suk Jung Choo and Jae Won Lee: Alternative Energy Sources for Surgical Treatment of Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Mitral Valve Surgery: Microwave Ablation vs Cryoablation.  J Korean Med Sci. 2010 Oct;25(10):1467-1472
·          Woo Seog Sim: Application of Botulinum Toxin in Pain Management. Korean J Pain, 2011 Mar;24(1):1-6
·          C Li, JY Shi, ZR Yang: Spinal Epidural Lipoma: Report of a Case and Review of the Literature. Neurosurgery Quarterly, 2013
·          Zhou Yi-qiang,Zhang Jian-xin, HuangHai: Progress disease epidural lipomatosis. The Journal of Cervicodynia and Lumbodynia, 2014. http://www.cqvip.com/Read/Read.aspx?id=49841391
·          Loriaux DB, Adogwa O and Gottfried ON: Radiculopathy in the setting of lumbar nerve root compression due to an extradural intraforaminal lipoma: a report of 3 cases. Journal of Neurosurgery: Spine, Posted online on April 3, 2015
·          PW Ferlic, AF Mannion, D Jeszenszky, F Porchet, TF Fekete, F Kleinstück, D Haschtmann:  Patient-reported outcome of surgical treatment for lumbar spinal epidural lipomatosis. The Spine Journal, Volume 16, Issue 11, November 2016, Pages 1333–1341
·          Nikhil K. Prasad, Mark A. Mahan, Benjamin M. Howe, Kimberly K. Amrami, and Robert J. Spinner: A new pattern of lipomatosis of nerve: case report. Journal of Neurosurgery, Mar 2017 / Vol. 126 / No. 3 / Pages 933-937
·          Ewelina Kuźniar, Agnieszka Stanuszek, Aleksandra Gergont, Marek Kaciński: Rapidly progressing cord compression syndrome in a child. PrzypadkiMedyczne.pl, e-ISSN 2084–2708, 2014; 63:290–293

Εργ. αρ. Α14                                                                                                                   
(Long-term follow-up of a non-infantile desmoplastic ganglioglioma)

·          Gelabert-Gonzalez M, Serramito-Garcia R, Arcos-Algaba ASource: Desmoplastic infantile and non-infantile ganglioglioma. Review of the literature. Neurosurgical Review, Volume: 34, Issue: 2, Pages: 151-158, Published: APR 2011
·          d'Andrea G, Sessa G, Ferrante L.: Ganglioglioma of the Right Lateral Ventricle Approached with Neuronavigation and Intraoperative DTI. Case Report and Literature Review. Central European Neurosurgery 2011, 72(4):196-200
·          Shah MJ, Sircar R, Linder-Luch M, Böhm J, Velthoven-Wurster VV.: Anaplastic Posterior Fossa Ganglioglioma in a Child: Case Report and Short Review of the Literature. Journal of neurological surgery. Part A, Central European neurosurgery  2012, vol. 73, no01, pp. 46-49
·          Qi LIU, Sheng ZHANG, Xingfu WANG, Yupeng CHEN: Two cases of desmoplastic non infantile astrocytoma with review of the literature. Chinese Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery, Vol 12, No 3, 314-320, June 16, 2012
·          Derinkuyu BE, Ucar M, Borcek AO, Damar C, Oztunali C, Gul Alimli A, Boyunaga O.: Non-infantile variant of desmoplastic ganglioglioma: Conventional and advanced MR imaging characteristics. Neuroradiol J, June 2015 28: 259-263


Εργ. αρ. Α15
(Topiramate promotes neurological recovery in a new model of traumatic brain injury in rats)

·          Gurses, Candan; Orhan, Nurcan; Ahishali, Bulent; et al.: Topiramate reduces blood-brain barrier disruption and inhibits seizure activity in hyperthermia-induced seizures in rats with cortical dysplasia. Brain Research, Volume 1494, 4 February 2013, Pages 91–100
·          References Pertaining to Animal Head Trauma, 2013
·          BR. Sommer: Topiramate and cognitive impairment: evidence and clinical implications. Therapeutic Advances in Neurological Disorders, May 2013, 6 (3)
·          Jiang Tao, Liao Zhengbu, Dan Wei, Sun Xiaochuan, Xie Yanfeng, Wang Chao, Zhou Yuanguo, Liu Ping: Xuebijing injection protects rats against traumatic brain injury. Acta Academiae Medicinae Militaris Tertiae, 34(4), 2012
·          Jian-Quan Shi, Bian-Rong Wang, You-Yong Tian, Jun Xu, Li Gao, Shu-Li Zhao, Teng Jiang, Hong-Guang Xie, Ying-Dong Zhang: Antiepileptics Topiramate and Levetiracetam Alleviate Behavioral Deficits and Reduce Neuropathology in APPswe/PS1dE9 Transgenic Mice. CNS Neuroscience & Therapeutics, doi: 10.1111/cns.12144, 27 JUL 2013
·          Barbara R. Sommer, Erica L. Mitchell, Tonita E. Wroolie: Topiramate and cognitive impairment: evidence and clinical implications. Therapeutic Advances in Neurological Disorders, March 27, 2013
·          Sommer, B.R. , Mitchell, E.L., Wroolie, T.E.: Topiramate: Effects on cognition in patients with epilepsy, migraine headache and obesity. Therapeutic Advances in Neurological Disorders, Volume 6, Issue 4, July 2013, Pages 211-227
·          Rafal M. Kaminski, Michael A. Rogawski, Henrik Klitgaard: The Potential of Antiseizure Drugs and Agents that Act on Novel Molecular Targets as Antiepileptogenic Treatments. Neurotherapeutics, March 2014
·          RMC Pinheiro, MNM de Lima, BCD Portal, SB Busato , Falavigna L, Ferreira RD, Paz AC, de Aguiar BW, Kapczinski F, Schröder N.: Long-lasting recognition memory impairment and alterations in brain levels of cytokines and BDNF induced by maternal deprivation: effects of valproic acid and topiramate. Journal of Neural Transmission 2015 May;122(5):709-19
·          Yong Tian,Song-Xue Guo,Jian-Ru Li,Hang-Gen Du,Chao-Hui Wang,Jian-Min Zhang,Qun Wu: Topiramate attenuates early brain injury following subarachnoid haemorrhage in rats via duplex protection against inflammation and neuronal cell death. Brain Research, available online 15 June 2015
·          Georgia Zafeiridou, Martha Spilioti, Alexia Kagiava, Konstantinos Krikonis, Efstratios K. Kosmidis, Anna Karlovasito, Vasilios K. Kimiskidis: Differential effects of lacosamide, phenytoin and topiramate on peripheral nerve excitability: An ex vivo electrophysiological study. NeuroToxicology, Volume 52, January 2016, Pages 57–63
·          Li Boodong, Chen Dongyun, Xi Jianqin et al: Changes of peripheral blood MDA and SOD levels after acute craniocerebral trauma. J Mod Med Health, October 2016, Vol. 32, No. 20, pp 3113-3115
·          TU Yue, YANG Xi-ping, SHANG Chong-zhi: Protective effect of Xingnaojing injection on traumatic brain injury. Chin J Appl Physiol, 2014,30(3):230-232

·          TESE DE DOUTORADO, RMC Pinheiro: Efeitos do topiramato sobre as alterações neurocomportamentais e parâmetros inflamatórios induzidos pela separação maternal. Porto Allegre, Brasil, 2014

Εργ. αρ. E17
(The ASPOC Project in South Eastern Europe: Quality of Chemoprophylaxis in Neurosurgery)

·          Ana Sabo, Jovan Popović, Zdenko Tomić, Vida Jakovljević, Olga Horvat, Saša Vukmirović: Dosage Regime for Antibacterial Drugs in the Function of Pharmacodynamic Parameters. The Fourth Scientific and Research Conference InterRegioSci 2010, page 140  http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/dokumenti/zbornik2010.pdf#page=137

Εργ. αρ. E18
(Quality of Antibiotic Prescribing for Prophylaxis in Neurosurgery: Results from 8 Neurosurgery Departments in 6 European Countries)

·          Ana Sabo, Jovan Popović, Zdenko Tomić, Vida Jakovljević, Olga Horvat, Saša Vukmirović: Dosage Regime for Antibacterial Drugs in the Function of Pharmacodynamic Parameters. The Fourth Scientific and Research Conference InterRegioSci 2010, page 141  http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/dokumenti/zbornik2010.pdf#page=137


Citations: 402
Book Citations: 100
Βιβλιογραφικές ετεροαναφορές από 48 χώρες (nanassis & nanasis)
h-index (ISI Web of Science, Scopus, Scholar): 10